Sammen står vi stærkere. Oceans2clean arbejder kontinuerligt med at forebygge, opsamle og forske i plast forurening. Skal vores oceaner og det rige dyreliv i verdenhavene overleve skal vi sammen gøre noget nu.

Oceans2clean samarbejder med andre organisationer om forebyggelse og opsamling i floden Indus. Indus er den længeste flod i Pakistan, ca. 3.180 km og munder ud bl.a. i det Arabiske hav, som er en del af det Indiske Ocean.

Indus er en af de 10 floder som forurener med 80% af den samlede udledning i verdenshavene.
Ved Indus findes bl.a. storbyer som Karachi, Pesahawar og Rawalpindi. Ved at starte forebyggelse her kan vi få mindsket udledningen af bl.a. plast.