Oceans2clean koral armbånd sætter fokus på koralrevenes tilstand som i mange dele af verden er truet og i de fleste tilfælde allerede døde.

Koraller er kolonier af bittesmå levende dyr, som findes i havvand, der indeholder næringsstoffer. Koralrevene i verden indeholder mere end 25 procent af alle de kendte arter i havene. De er et af de mest komplekse økosystemer på planeten og er hjem for mere end 4.000 forskellige typer fisk, 700 forskellige type koraller og tusindvis af andre planter og dyr.

Koralrev findes fra Nordpolen til Sydpolen, fra havets overflade til adskillige tusinde meters dybde.

Tropiske Koralrev;

Tropiske lavt-vands koralrev er de bedst kendte og mest studerede koralrev. De skabes – i modsætning til andre koralrev – af den specifikke type koraller, der indeholder og er afhængige af store mængder furealger i deres kropsvæv. Dvs. hermatypiske, skleraktinske og zooxanthellate koraller.  Tropiske revbyggende koraller er af den årsag kun udbredt i lavvandede (primært ned til 50 m dybde), næringsfattige kystområder i troperne, hvor gennemsnitstemperaturen ikke falder under ca. 18˚C og ikke stiger over ca. 31˚C i længere tid ad gangen. Der findes også dybereliggende tropiske koralrev, bl.a ved Florida. Disse dybe koralrev er, ligesom de dybe koldt-vands koralrev, ikke undersøgt ret godt sammenlignet med de tropiske lavvandskoralrev.

Livet på koralrevene trues i dag af konsekvenserne af den globale opvarmning og af havenes plast forurening. Siden starten af industrialiseringen, har havenes temperatur og pH, surhedsgrad, ændret sig drastisk som følge af udledningen af kuldioxyd. Forureningen forventes at spille en stor rolle for kalkdannende koraller og mange andre havlevende organismer som kalkflagellater (nanoplankton), foraminiferer, pighuder, krebsdyr og bløddyr. Forsøg er i gang med at genskabe døende og døde koralrev.[2]

Forskerne vurderer, at der er 11,1 milliarder stykker plastik fordelt på koralrevene i Stillehavet omkring Asien og Australien, hvor over halvdelen af verdens koralrev befinder sig. Det tal forventes at stige med 40 procent til 15,7 milliarder stykker plastik i 2025.

Se her filmen fra Januar, 2018 fra DR.

Klik her for at se filmen – Koral rev er døende.

Koralev Ocens2clean

Koralrev bliver syge af plastik

Oceans2clean koral armbånd sætter fokus på koralrevene. De er vitale for havet biodiversitet og livet under overfladen. Vores dykkere arbjeder dagligt på at fjerne affald og plast fra havbunden og koralrevene.

Du kunne også være interesseret i...