Oceans2clean Infinity  betyder uendelighed og repræsenterer noget, der er grænseløst eller uendeligt, eller noget, der er større end noget reelt eller naturligt tal. Det betegnes ofte med uendeligt symbol ∞.

Siden de gamle grækeres tid var uendelighedens filosofiske natur genstand for mange diskussioner blandt filosoffer. I det 17. århundrede begyndte matematikere at arbejde med uendelige serier. Hvad nogle matematikere (inklusive l’Hôpital og Bernoulli) betragtede som uendeligt små mængder men uendelig fortsatte med at være forbundet med endeløse processer. Da matematikere kæmpede med grundlaget for beregning, forblev det uklart, om uendelighed kunne betragtes som et tal eller en størrelse. I bekræftende fald hvordan dette kunne gøres. I slutningen af ​​det 19. århundrede udvidede Georg Cantor den matematiske undersøgelse af uendelighed. Ved at studere uendelige sæt og uendelige tal, viser, at de kan have forskellige størrelser.

Den matematiske uendelighed

Det matematiske begreb uendelighed forfiner og udvider det gamle filosofiske koncept. Især ved at introducere uendeligt mange forskellige størrelser af uendelige sæt. Blandt aksiomerne i Zermelo – Fraenkel sætteori, som det meste af moderne matematik kan udvikles på, er uendeligens aksiom, som garanterer uendelige sæt. Det matematiske begreb uendelighed og manipulation af uendelige sæt bruges overalt i matematik. Selv i områder som kombinatorik, der synes at have intet at gøre med dem. For eksempel bygger Wiles bevis på Fermats sidste sætning implicit på eksistensen af ​​meget store uendelige sæt til løsning af et langvarigt problem, der er angivet i form af elementær aritmetik.

Oceans2clean infinity valgte vi fordi plast forurening ser ud som uendeligt. Vi, mennesker, vil altid forurene på den ene eller anden måde. Det handler om hvordan vi håndterer minimerer og håndterer forureningen. Der vil altid være mennesker der smider deres affald i floderne men med den rigtige indsats vil vi samle op inden det når vores oceaner. Se lige her hvordan vi gør det Projekt Indus Base 1

Følg med her eller på Oceans2cleans Facebook side