Nordic Mythology Brun eller Nordisk Mytologi på dansk. Vi indrømmer gerne at dette fede armbånd ikke har så meget med vores arbejde at gøre. I hvertfald ikke direkte. Overskuddet går, som altid, til vores arbejde. Vi kunne bare ikke modstå da vi fik chancen for at præsentere disse fede armbånd. Mon ikke, der kommer til at ligge nogle stykker under jule træerne.

Den Nordiske Mytologi er præget af myter. Og på en anden måde så fanger myterne om de nordiske guder mange mennesker.

Nordic Mythology er den overordnede betegnelse for de myter, legender og forestillinger om overnaturlige væsener, der var relateret til den før-kristne nordiske religion. Den har rødder langt tilbage i tiden, men den kendes kun i detaljer fra vikingetiden. Mytologien bestod af fortællinger, som handlede om guders liv og deres virke i verden. Myterne handlede ikke kun om gudernes liv og deres konflikter med andre grupper af guddommelige væsener, men de er også vidnesbyrd om de oplevelser mytefortællerne selv havde i deres liv. Mytologien blev til i et bestemt miljø, og det bestemte de temaer fortællingerne handlede om. De nordiske myter fortæller derfor om menneskets egen evige overlevelseskamp med naturen, om slægters konflikter med andre slægter, og om de sociale spændinger, der var i det menneskelige samfund, selvom disse beskrives som begivenheder i en overnaturlig sfære.

Den nordiske mytologi byggede hovedsageligt på den ældre germanske; de hedenske guders navne var nært beslægtede i hele det nordvestlige Europa. Det sparsomt overleverede materiale, som stammer fra det germanske område i Nord- og Vesteuropa, viser et nært slægtskab mellem mytologierne. Kristendommen blev den dominerende religion i både det angelsaksiske England og i Tyskland flere hundrede år tidligere end den gjorde i Norden.

Nordic Mythology Brun fåes også i sort – Tryk her

Følg vores arbejde på Facebook