• Hjælp os med at rense verdenshavene for plastik

FNs Verdensmål

FNs Verdensmål – kender du dem? Ved du hvor mange der? og vidste du at der var delmål.

Lad os starte fra starten.

FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på.

17 VERDENSMÅL

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Verdensmål logo
FNs verdensmål

Men hvad er bæredygtig udvilking og hvordan måler vi den?

For at kunne besvare spørgsmålet om verden bliver bedre, må vi først definere, hvad det er, som skal blive bedre, og hvordan man måler fremskridt. Vanskeligheden er dog, at der ikke findes en fælles definition på udvikling, som passer på alle mennesker og alle lande. Nogle anser økonomisk vækst for at være det bedste mål for udvikling, mens andre mener, at penge blot er et værktøj til at sikre de virkelig vigtige ting i livet.

Mennesker har uden tvivl visse universelle behov, uanset hvor de bor, hvad de laver, eller hvor mange penge de har. Alle har brug for mad, vand og et sted at bo. Når man er syg, har man brug for et sundhedsvæsen og muligvis medicin. Vi ved, at uddannelse giver børn og voksne en bedre chance i livet. Uden et rimeligt betalt job er det svært at opfylde de mest basale behov.
Derfor blev man enige om 17 forskellige mål.
Oceans2clean fokuserer på flere af målene. Der er naturligvis Livet i Havet. Mål nr. 14. Men også mål nr. 12 som handler om bæredygtig og ansvarlig produktion samt mål nr. 13 som er klima indsats.

Vil du vide mere om FN´s verdensmål og alle delmålene så besøg https://www.verdensmaalene.dk/

Der er undervisning materialer og masser af information.

Du kan også besøge Oceans2clean Shop – Fri fragt og se hvordan vores produkter er lavet efter målene.