• Hjælp os med at rense verdenshavene for plastik

Oceans2Clean
Hjælp os med at rense verdenshavene for plast
Uden indsats vil der i 2050 være mere plastik end fisk i verdenshavene

Sådan bekæmper Oceans2clean miljømæssige udfordringer med plastik

Forebyggelse og forskning

Hvert eneste stykke plastik, der fjernes fra verdenshavene, er et skridt i den rigtige retning. Det er dog ikke nok i sig selv at bekæmpe problemet på dén måde, og derfor gør vi meget ud af at forebygge og forske. Det betyder, at vi i dag ved meget mere om, hvor plastikken i havet reelt set stammer fra.

Oceans2clean shop

Sammen med flere organisationer er vi aktivt gået ind i kampen mod plastik i verdenshavene. Vi indsamler plastik i havet samt på kyststrækninger. Noget bliver brugt til armbånd der fortæller en historie. Noget bliver sendt til genanvendelse eller lavet om til granulat. Via nyhedsbrevet sørger vi for at du får først besked om ny armbånd til gavn for dyr og vores miljø.

Opsamling og genanvendelse

Det er svært at forestille sig en verden uden plastik, og det behøver man heldigvis heller ikke. Vi skal blot blive meget bedre til at genanvende materialet, og det er netop det, vi har fokus på. Ved at opsamle plastik i havet og på kysterne samt genanvende det får vi det maksimale ud af materialet.

5 plastikøer

Vi ved at der findes 5 store plastik øer – eller 5 plastik supper som det nærmere er. De dannes af havstrømmene og udgør tonsvis af plastik.

Plastik forureningen udledes fra skibe der dumper deres affald. Fiskere der enten smider eller taber deres fiskenet. Den største mængede kommer dog fra 10 floder her i blandt Indus floden som løber i igennem Pakistan. Langs den og dens bifloder bor millioner af mennesker.

Man kan opdele havstrømmene i 2. Overfladestrøm og dybhavstrøm. Overfladestrømmene er hovedsageligt de vinde der blæser henover overfladen. Dybhavstrøm er påvirket af jorden rotation, også kaldet coriolis kraften.

Plastik øer (supper) består af makroplast og mikroplast. Makroplast er plast man kan se med det blotte øje. Mikroplast er små, næsten usynlige plaststykker som havets dyr desværre optager. Man skønner at 100.000 fisk, fugle og andre dyr der lever af havet, hvert år dør pga plast.

Floder forurener verdenshavene

Klodens oceaner og havområder er fyldt med plastikaffald. Ingen ved præcist, hvor meget plastik der flyder rundt på verdenshavene. Nogle forskere anslår, at mennesket gennem de seneste årtier har fyldt cirka 155 millioner ton plastikaffald i havene. Forskellige forskningsstudier anslår, at vi hvert år leder 8-12 millioner ton plastik ud i havene. 95 procent af plastikforureningen er fra 10 floder. Otte af floderne er i Asien. Og to af dem i Afrika. Det er altså floder fra tætbefolkede områder, hvor der bor hundreder af millioner af mennesker, der står for stort set al den forurening med plastik, som hvert år ender i havene til stor skade for dyrelivet og naturen.

Floder forurener verdenshavene

Klodens oceaner og havområder er fyldt med plastikaffald. Ingen ved præcist, hvor meget plastik der flyder rundt på verdenshavene. Nogle forskere anslår, at mennesket gennem de seneste årtier har fyldt cirka 155 millioner ton plastikaffald i havene. Forskellige forskningsstudier anslår, at vi hvert år leder 8-12 millioner ton plastik ud i havene. 95 procent af plastikforureningen er fra 10 floder. Otte af floderne er i Asien. Og to af dem i Afrika. Det er altså floder fra tætbefolkede områder, hvor der bor hundreder af millioner af mennesker, der står for stort set al den forurening med plastik, som hvert år ender i havene til stor skade for dyrelivet og naturen.